פאנל: אתנו-פוטוריזם במזרח התיכון — עוד הרהור ביקורתי

מהכנס של מגזין תוהו "החלל הוא הכלל: אפרופוטוריזם, ערבפוטוריזם והחיפוש אחר ממדים חדשים"