נדים כרכבי

נדים כרכבי הוא עמית מחקר (פוסט-דוקטורט) בתכנית עמיתי מרטין בובר באוניברסיטה העברית. נושאי מחקרו כוללים תרבות פופולרית ואמנות בעולם הערבי, במיוחד בפלסטין.

צילום פעולה

"במפעל משותף זה הצלמים לא רק משמשים עיניים לחברי הקהילה המצולמים אלא גם זרוע נוספת במאבקם לצדק". נדים כרכבי סוקר את הספר שפורסם לאחרונה, המתאר עשור של הצילום האקטיביסטי של אקטיביסטילס.