אמילי ג'סיר חומרים לסרט (פרט) (מברק: 18.10.1972)) 2004- מיצב מולטימדיה, 3 עבודות קול, עבודת וידאו אחת, טקסט, תצלומים וחומר ארכיוני. הוקם בחלקו בתמיכת הביאנלה של וונציה. © אמילי ג'סיר

אמילי ג'סיר חומרים לסרט (פרט) (מברק: 18.10.1972)) 2004- מיצב מולטימדיה, 3 עבודות קול, עבודת וידאו אחת, טקסט, תצלומים וחומר ארכיוני.  הוקם בחלקו בתמיכת הביאנלה של וונציה. © אמילי ג'סיר
אמילי ג'סיר. חומרים לסרט (פרט) (מברק: 18.10.1972)
2004- מיצב מולטימדיה, 3 עבודות קול, עבודת וידאו אחת, טקסט, תצלומים וחומר ארכיוני. הוקם בחלקו בתמיכת הביאנלה של וונציה. © אמילי ג'סיר